Frihet för alla västsahariska politiska fångar

rasd

 

  Banderas de los Paises   images  china       

Vänligen skicka följande brev (engelsk text) till generalsekreteraren för FN och säkerhetsrådets medlemmar till dessa e-postmeddelanden:

bkm@un.org
chinamissionun@gmail.com
france@franceonu.org
rusun@un.int
uk@un.int
themission@angolaun.org
chadmission@gmail.com
cbarros@minrel.gov.cl
missionun@jordanmissionun.com
misija.jt@urm.lt
mwnewyorkun@kln.gov.my
permny@nigeriaunmission.org
rep.nuevayorkonu@maec.es
venezuela@un.int
nzpmun@gmail.com

H.E. Ban Ki-Moon, generalsekreterare för FN,

De västsahariska politiska fångarna som är fängslade i Marocko och Västsahara är offer för brutal behandling. De är fängslande på grund av deras fredliga deltagande i demonstrationer, uppvisandet av deras nationella flagga, försvaret av deras kulturarv och deras fredliga strävan efter en långvarig lösning för deras folk (vilket är folkomröstningen som bekräftats av en lång rad FN-resolutioner).

De flesta västsahariska politiska fångar har utsatts för tortyr, och falska erkännanden har erhållits under press och tortyr. Jag vädjar till Er att sätta press på Marocko för att befria alla västsahariska politiska fångar.

Det västsahariska folket förtjänar att leva i fred och frihet. De har respekterat alla FN: s krav och kämpar på ett fredligt sätt för sina rättigheter. Kungariket Marocko, å andra sidan, visar på respektlöshet gentemot alla internationella konventioner och överenskommelser det är delaktig i, kränker mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Låt inte det västsahariska folket lida längre.

Engelsk text:

H.E. Ban Ki-Moon, General Secretary of the United Nations,

The Saharawi political prisoners detained in Morocco and Western Sahara are victims of brutal and vicious treatment. Their incarceration is due only to their peaceful participation in demonstrations; the showing of the national flag; the defense of their cultural heritage; their active but peaceful pursuit of a long-lasting solution for their people, which is the referendum as defined by a long series of UN resolutions.

Most Saharawi political prisoners have been subjected to torture, and false confessions have been obtained under pressure and torture.

I appeal to you to put pressure on the Kingdom of Morocco to free all Saharawi political prisoners.

The Saharawi people deserve to live in peace and freedom. They have respected all the UN demands and fight in a peaceful manner for their rights. The Kingdom of Morocco, on the other hand, can be seen to disrespect all international covenants and agreements it subscribes to, violate human rights and international law.

Please do not let the Saharawi suffer any longer.

Respectfully,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s