Απελευθέρωση όλων των Σαχραουί πολιτικών κρατουμένων

 

rasd

 

  Banderas de los Paises   images  china       

Απελευθέρωση όλων των Σαχραουί πολιτικών κρατουμένων

Παρακαλούμε αντιγράψτε αυτή την επιστολή (αγγλικό κείμενο) στο e-mail σας και στείλτε τη στο Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Μπαν-Κι Μουν και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στις παρακάτω διευθύνσεις:

bkm@un.org
chinamissionun@gmail.com
france@franceonu.org
rusun@un.int
uk@un.int
themission@angolaun.org
chadmission@gmail.com
cbarros@minrel.gov.cl
missionun@jordanmissionun.com
misija.jt@urm.lt
mwnewyorkun@kln.gov.my
permny@nigeriaunmission.org
rep.nuevayorkonu@maec.es
venezuela@un.int
nzpmun@gmail.com

 

Α.Ε. Μπαν-Κι Μουν, Γενικέ Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

Οι Σαχραουί πολιτικοί κρατούμενοι που κρατούνται στο Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα είναι θύματα βάναυσης και ανήθικης μεταχείρισης. Η φυλάκισή τους οφείλεται αποκλειστικά στην ειρηνική συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις, στην ύψωση της εθνικής σημαίας, στην προάσπιση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, στην ενεργή αλλά ειρηνική επιδίωξη μιας βιώσιμης λύσης για το λαό τους, δηλαδή ενός δημοψηφίσματος όπως ορίζεται από μακρά σειρά ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Οι περισσότεροι Σαχραουί πολιτικοί κρατούμενοι έχουν υποστεί βασανιστήρια και τους έχουν αποσπαστεί ψευδείς ομολογίες με την άσκηση βίας και την υποβολή σε

Σας παρακαλώ να μην αφήσετε να υποφέρουν άλλο οι Σαχραουί.

Με τιμή,

 

Αγγλικό κείμενο

 

H.E. Ban Ki-Moon, General Secretary of the United Nations,

The Saharawi political prisoners detained in Morocco and Western Sahara are victims of brutal and vicious treatment. Their incarceration is due only to their peaceful participation in demonstrations; the showing of the national flag; the defense of their cultural heritage; their active but peaceful pursuit of a long-lasting solution for their people, which is the referendum as defined by a long series of UN resolutions.

Most Saharawi political prisoners have been subjected to torture, and false confessions have been obtained under pressure and torture.

I appeal to you to put pressure on the Kingdom of Morocco to free all Saharawi political prisoners.

The Saharawi people deserve to live in peace and freedom. They have respected all the UN demands and fight in a peaceful manner for their rights. The Kingdom of Morocco, on the other hand, can be seen to disrespect all international covenants and agreements it subscribes to, violate human rights and international law.

Please do not let the Saharawi suffer any longer.

Respectfully,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s